Sách mới

Triết gia Trần Đức Thảo - Di cảo, khảo luận, kỷ niệm
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Trung Kiên(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2016
Số lần xem: 453
Thiết kế bài dạy học Giáo dục công dân 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
Loại sách: Tham khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Vũ Đình Bảy(Chủ biên); Hoàng Thanh Hiến; Nguyễn Thị Mai; Đặng Xuân Điều;
Năm xuất bản: 2014
Số lần xem: 2753
Holter điện tâm đồ 24 giờ trong bệnh lý tim mạch
Loại sách: Tham khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Huỳnh Văn Minh(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2014
Số lần xem: 3101
Chăn nuôi ở khu vực miền Trung
Loại sách: Nghiên cứu, chuyên khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Nguyễn Kim Đường;
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 2308
Lịch sử Việt Nam cận đại
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Trương Công Huỳnh Kỳ(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 3294

Sách / Tiếng Việt

Tổng số sách tìm thấy: 321
Giáo trình cơ sở Thanh nhạc
Giáo trình cơ sở Thanh nhạc

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Huỳnh Hoàng Cư(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 2187
Cơ sở Phức điệu
Cơ sở Phức điệu

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: 
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 489
CƠ sở lý thuyết trường lượng tử
CƠ sở lý thuyết trường lượng tử

Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Trần Công Phong(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 2444
Luật Tài chính
Luật Tài chính

Loại sách: Tham khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Thị Thảo(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 1676
Luật Ngân hàng
Luật Ngân hàng

Loại sách: Tham khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Viên Thế Giang(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 1826
Luật Đất đai
Luật Đất đai

Loại sách: Tham khảo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả:  Lê Thị Phúc(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 2047

<< Đầu --- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --- Cuối >>

 
   
Giám đốc - Tổng Biên tập: Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3849882
Fax: 0234.3819886