Tiếng Việt thực hành B

Tiếng Việt thực hành B Mã sách: GT.TX/22-2009
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Lê A;
Biên tập kỹ thuật: 
Hình thức bìa: couche 230
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 
Số lần xem: 983

Sách cùng thể loại

Study gui de to speaking 2
Study gui de to speaking 2
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Phạm Thị Hoài Hương;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 645
Phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân châu Á
Phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến của nhân dân châu Á
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Cung;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 632

Sách cùng tác giả

Tiếng Việt thực hành B
Tiếng Việt thực hành B
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê A;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 984
Tiếng Việt thực hành B
Tiếng Việt thực hành B
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê A;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 1296

 
   
Giám đốc - Tổng Biên tập: Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3849882
Fax: 0234.3819886