Đặc điểm nhận dạng, sinh thái và tình trạng bảo tồn thú linh trưởng ở Việt Nam

Đặc điểm nhận dạng, sinh thái và tình trạng bảo tồn thú linh trưởng ở Việt Nam Mã sách: TK/67-2016
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: Trần Bình Tuyên
Hình thức bìa: couche 250
Kích thước: 16x24cm
Nhà xuất bản: Đại học Huê
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 40.000đ
Số lần xem: 127

Sách cùng thể loại

Sản phụ khoa
Sản phụ khoa
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Cao Ngọc Thành(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 2627
Toán cao cấp 1 (phần đại số)
Toán cao cấp 1 (phần đại số)
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Gia Định;
Năm xuất bản: 2010
Số lần xem: 677

Sách cùng tác giả

Đặc điểm nhận dạng, sinh thái và tình trạng bảo tồn thú linh trưởng ở Việt Nam
Đặc điểm nhận dạng, sinh thái và tình trạng bảo tồn thú linh trưởng ở Việt Nam
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Nguyễn Văn Minh (Chủ biên);
Năm xuất bản: 2016
Số lần xem: 128

 
   
Giám đốc - Tổng Biên tập: Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3849882
Fax: 0234.3819886