Lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử thế giới hiện đại Mã sách: GT/76 – 2013
Loại sách: Giáo trình
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tác giả: Lê Văn Anh(Chủ biên);
Biên tập kỹ thuật: Bình Tuyên
Hình thức bìa: Coche 230
Kích thước: 16x24
Nhà xuất bản: ĐẠI HỌC HUẾ
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 105.000Đ
Số lần xem: 533

Sách cùng thể loại

Địa lý tự nhiên Việt Nam
Địa lý tự nhiên Việt Nam
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Vũ Tự Lập;
Năm xuất bản: 2009
Số lần xem: 678
Nghiên cứu địa lý địa phương
Nghiên cứu địa lý địa phương
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Huỳnh;
Năm xuất bản: 2011
Số lần xem: 732

Sách cùng tác giả

Lịch sử thế giới hiện đại
Lịch sử thế giới hiện đại
Loại sách: Giáo trình
Tác giả:  Lê Văn Anh(Chủ biên);
Năm xuất bản: 2013
Số lần xem: 534

 
   
Giám đốc - Tổng Biên tập: Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại: 0234.3834486 hoặc 0234.3849882
Fax: 0234.3819886